Teater

Jeg setter lys på teaterproduksjoner, tegner scenografi og løser scenemesteroppgaver.