Preproduksjon

Jeg eier et MA2 system, Wysiwyg og Resolume programvare som gjør det mulig å designe lys /video og scenografi, og førprogrammere produksjonene.