Sceneteknikk

Jeg innehar kompetanse på det scenetekniske området, og utfører rådgivning og mekanisk monteringsarbeid.